CSODABOGYÓ

CSALÁDI BÖLCSŐDE HÁLÓZAT

Játékos angol foglalkozás

Játékos angol foglalkozás

 

- A délelőtti állandó foglalkozásokba beépítve, a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő angol dalokat, verseket, mondódákat tanulunk, gyakorlunk a gyerekekkel.

- Ez a későbbiekben nagyban megkönnyíti a nyelvtanulást, így nagyobb eséllyel tudnak majd helytállni az iskolában, és később a munka világában is.

- Az ilyen korai nyelvi képzés lehetővé teszi a beszédszervek felkészülését az idegen nyelvek magyartól eltérő hangképzési mozgásaira, ami a tökéletes kiejtés elsajátítását segíti elő.
 

Játszva könnyebb

Napjainkban nem lehet elégszer hangsúlyozni a nyelvtanulás fontosságát. Bármilyen szakmáról beszélünk, a munkavállaláshoz szinte már elengedhetetlen legalább egy idegen nyelv ismerete, melyek közül az angol a legelterjedtebb. 

A játékos angol foglalkozás célja, hogy a gyermekek úgy tanuljanak idegen szavakat, hogy közben jól érezzék magukat.  Az angol foglalkozások lényege, hogy megismerjék a gyermekek, és játékos, énekes, mondókás formában használni is tudjanak egy alapszintű szókészletet, pl színek, formák, állatok, gyümölcsök, zöldségek neveit. 

Elsősorban természetesen elsajátítják az alapokat, nem lesz számukra teljesen ismeretlen az angol nyelv, mely nagy segítséget jelenthet későbbi tanulmányaik során. Emellett a játékos formának köszönhetően élményekkel és sikerekkel gazdagodnak a kicsik, ami pozitív irányba befolyásolja a nyelvtanulással való viszonyukat és ösztönzőleg fog hatni rájuk.

 

játékos angol foglalkozás